Erb IN VINO VERITAS

Dobré víno dobrú krv nám vyrába,
z dobrej krvi býva dobrá nálada.
A z tej dobrej nálady,
máme dobré nápady.
A keď dobrý nápad máme,
dobré dielo vykonáme.

vinohrad
Základné informácie o víne
Náčrtok prípravy hroznového vína
Výroba hroznového vína
Chyby a choroby hrozna a vína

Výroba tokajského a sumivého vína
Typy mutomerov
Odrody

KNIHA NAVSTEV
CHAT


Rozkvet a úpadok vinárstva

Za druhého cisárstva (1852-1870) sa mimoriadne rozrástli vinice. V roku 1874 bola osadená viničom plocha 2,477 miliónov hektárov. Úroda dosiahla historický rekord: vyrobilo sa 83 miliónov hekrolitrov vína. Vinárstvo, v ktorom prevládal remeselný charakter práce, bolo výrazné pre 72 departmentov z celkového počtu 87. Niektoré kraje, napríklad Languedoc, sa začali sústreďova výhradne na vinárstvo. Po roku 1875 vak vinice spustoila fyloxéra. Tento cudzopasník, náhodne dovezený na amerických sadeniciach viniča, zničil polovicu francúzskych viníc.
Pohroma spôsobená fyloxérou, cudzopasníkom ijúcim na koreňoch viniča, sa rozirovala do roku 1875. V roku 1878 bola u postihnutá tvrtina vetkých viníc. Výroba vína klesla v roku 1879 na 25 miliónov hektolitrov. Zákony z 15. júna 1878 a z 2. augusta 1879 zavádzali tátne príspevky na chemické oetrovanie viníc, ktoré sa rozvíjalo veľmi rýchlo, ale nie dos účinne. Napokon bolo potrebné obnovi vinice pomocou vrúbľovania amerických sadeníc. V roku 1888 sa takto obnovili dve tretiny juhofrancúzskych viníc.
Obnova viníc si vyadovala investície, ktoré si mohlo dovoli len málo vinohradníkov, a tak veľa francúzskych viníc zaniklo. Prudké zníenie výroby vína znamenalo aj obrovský pokles príjmov. V rokoch 1875-1889 boli iba polovičné. Silnela konkurencia: dovoz vína z Pyrenejského polostrova rástol a nebývalý vzostup zaznamenali aj alírske vinice. V roku 1900 vznikla kríza z nasvýroby. V roku 1907 sa za podpory miestnych úradov organizovali mohutné manifestácie, napríklad 11. marca 1907 v Montpellier. V lete toho istého roka vypukla vzbura. Hnutie sa uchýlilo do ilegality: podávali sa kolektívne demisie, organizovali sa trajky a sabotáe úradov, neplatili sa dane. Clemenceau poslal proti tomuto hnutiu armádu. V Narbonne si konflikty vyadovali pä mŕtvych. Pokoj sa do miest vrátil a koncom roka 1907. Bol prijatý prísny zákon proti podvodom.


Základné informácie o víne